Het MKB in Limburg wil graag Groeien.

Meer Omzet, Meer Klanten en Meer Winst zijn de drie groeidefinities die de ondernemer het vaakst noemt, bij ons onderzoek bij meer dan 1.000 Midden- en Kleinbedrijven (MKB) uit Limburg. Bijna alle ondernemers geven aan sinds de start van hun bedrijf persoonlijk gegroeid te zijn. Iets meer dan de helft van hen heeft een groeidoelstelling vastgesteld, maar slechts een derde van hen communiceert deze ook met de buitenwereld. Ongeveer de helft wil groeien door personeel aan te nemen.

Ondersteuning bij Groei. Zeven op de tien ondernemers heeft het afgelopen jaar een opleiding of cursus gevolgd om zichzelf persoonlijk (door) te ontwikkelen. Gemiddeld geeft de ondernemer die iets aan persoonlijke ontwikkeling uitgeeft, 265 euro op maandbasis uit. Drie op de tien geeft hier niets aan uit of weet niet hoeveel hij hieraan spendeert. Eén op de vier laat zich door een personal coach, adviseur of mentor begeleiden op het gebied van groei. Zij geven bijna allen aan dat hun resultaat hierdoor is gestegen. 69% van de ondernemers (met vacatures) geeft aan het afgelopen jaar niet alle vacatures ingevuld te hebben gekregen. Als grootste oorzaak wordt genoemd de lage respons van gekwalificeerde sollicitanten. 34% van de ondernemers geeft aan externe hulp te krijgen bij de werving & selectie van kandidaten.

De meerderheid van de MKB ondernemers (64,3 procent) uit Limburg is tevreden met de groei die hij het afgelopen jaar met zijn bedrijf heeft gerealiseerd.

GroeiOndernemers uit Limburg die willen Groeien door de juiste VakMensen aan te trekken, kunnen als eerste stap hun Gratis GroeiDag reserveren, waarin we samen het Recruitment-Actie-Plan maken.